160_F_58871411_qQNqtHWZVinSkUYo9sHmb9L5hhZcjbfP
包場消費:場地費~(限40人,以上1人加收$100元)    酒類另計~

 

早場:包場  3500元    人數:40人(多一人加收100元)

午場:包場特價 5000元 

晚場:包場特價5000元  
可自帶外食

 包場提供外燴45人份12道菜色含水果點心$10,000元。25人份10道菜含水果點心$6,000元 


 

160_F_58871411_qQNqtHWZVinSkUYo9sHmb9L5hhZcjbfP
一般消費: 

 

即日起午、晚、8人同行,1人免費

早場   限包場             09:00-12:30

午場   200元   1人      13:00-18:00 

晚場   200元   1人      18:00­-24:00 

以上續場一人
150

提供茶水、咖啡  、奶茶。可自帶外食